ფსიქოლოგია

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

სმენის ნერვი

Auditory Nerve

თავის ტვინის ნერვების მერვე წყვილი შიგნითა ყურში განლაგებული სმენისა და წონასწორობის ორგანოებს ეკუთვნის.

სომატური სიმპტომის აშლილობა

Somatic Symptom Disorder

DSM-5-ში სომატური სიმპტომის და მასთან დაკავშირებული ხუთი ძირითადი აშლილობაა წარმოდგენილი: სომატური სიმპტომის აშლილობა, ავადმყოფობის შფოთვის აშლილობა, სამედიცინო მდგომარეობაზე ფსიქოლოგიური ფაქტორების მოქმედება, კონვერსიული აშლილობა და მოჩვენებითი ანუ გათამაშებული აშლილობა.

სოციალიზაცია

Socialization

ცხოვრების მანძლზე მიმდინარე პროცესი, რომლითაც ინდივიდის ქცევის პატერნები, ღირებულებები, სტანდარტები, უნარები და განწყობები ისეთ ფორმას იღებენ, რომელიც მისაღები იქნება მოცემული საზოგადოებისთვის.

სოციალურ-კოგნიტური დასწავლის თეორია

Socia-cognitive Learning Theory

დასწავლის თეორია, რომელიც ხაზს უსვამს დაკვირვებისა და სხვების მიერ განხორციელებული ქცევის მიბაძვის მნიშვნელობას. ამ თეორიის ფარგლებშია წარმოდგენილი ისეთი კონსტრუქტები, როგორებიცაა რეციპროკული დეტერმინიზმი და თვითეფექტურობა.

სოციალური აღქმა/პერცეპცია

Social Self-perception

სოციალური აღქმა/პერცეპცია ეწოდება პროცესების ერთობლიობას, რომელთა საფუძველზეც ინდივიდები საკუთარ და სხვების პიროვნულ ატრიბუტებს იგებენ და აღიქვამენ.

სოციალური განვითარება

Social Development

სოციალური განვითარება არის გზა, რომლითაც იცვლება ინდივიდის სოციალური ურთიერთობები და მოლოდინები ცხოვრების მანძილზე. ფიზიკურ და

სოციალური ინტელექტი

Social Intelligence

სოციალური ინტელექტის თეორიის მიხედვით, რომელიც ნენსი კენტორსა და კოლეგებს ეკუთვნით, სოციალური ინტელექტი იმ გამოცდილებას ეხება,

სოციალური კატეგორიზაცია

Social Categorization

პროცესი, რომლითაც ადამიანები საკუთარი სოციალური გარემოს ორგანიზებას ახდენენენ, მიაკუთვნებენ რა ადამიანებს საკუთარ და სხვათა ჯგ

სოციალური მხარდაჭერა

Social Support

ტერმინი სოციალური მხარდაჭერა 1970-იანი წლებიდან, ერთდროულად ორი სხვადასხვა ავტორისგან იღებს სათავეს, კასელისა და კობისაგან.

სოციალური ნორმები

Social Norms

მოლოდინები, რომლებიც ჯგუფს აქვს თავისი წევრების მიმართ მათი ქცევებისა და განწყობების სასურველობასა და შესაბამისობასთან დაკავში

სოციალური ფსიქოლოგია

Social Psychology

სოციალური ფსიქოლოგია არის ფსიქოლოგიის დარგი, რომელიც ინდივიდის ქცევას სოციალური ინტერაქციის კონტექსტში შეისწავლის. ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობები და ურთიერთდამოკიდებულებები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ინდივიდის ფსიქოლოგიურ რეალობაში.

სპეციფიკური ფობიები

Specific Phobias

გარკვეული საგნების/ობიექტებისა და სიტუაციების მიმართ შიშის ქონა ნორმალურია როგორც ბავშვებში ასევე ზრდასრულებშიც.

სპონტანური რემისიის ეფექტი

Spontaneous Remission Effect

ფსიქიკური პრობლემების მქონე ზოგიერთი პაციენტისა და კლიენტის, რომლებსაც ფსიქოთერაპია ესაჭიროებათ, მდგომარეობის გაუმჯობესება ყოველგვარი პროფესიული ჩარევის გარეშე; ბაზისური კრიტერიუმი, რომლითაც უნდა შეფასდებს თერაპიების შედეგიანობა.

სტანდარტიზაცია

Standardization

ტესტში, ინტერვიუში ან ექსპერიმენტში მონაწილისადმი მოპყრობის ან მონაცემების დაფიქსირების უნიფიცირებული პროცედურა.

სტერეოტიპული მუქარა

Tereotype Threat

სტერეოტიპული მუქარა, ასევე ცნობილია, როგორც სტერეოტიპული მოწყვლადობა. ეს არის საფრთხე, რომ შეიძლება დადასტურდეს გარკვეული ჯგუფის შესახებ არსებული ნეგატიური სტერეოტიპი.

სტიგმა

Stigma

ნეგატიური ნიშანი, რომელიც პიროვნების ღრმა დისკრედიტაციას იწვევს, გამოარჩევს მას საზოგადოებისგან, პიროვნულ გაუფასურებას იწვევს და ისე ამცირებს მას სხვების თვალში, რომ სრულფასოვანი პიროვნების ნაცვლად, არასრულფასოვან, შელახულ და „ბინძურ“ ინდივიდად გამოიყურება.

სტიმულის გენერალიზაცია

Stimulus Generalization

განპირობებული სტიმულის ავტომატური განვრცობა ყველა იმ მსგავს სტიმულზე,რომელიც არ ყოფილა შეწყვილებული განუპირობებელ სტიმულთან.

სტიმულის დისკრიმინაცია

Stimulus Discrimination

განპირობებულობის პროცესი, რომლის დროსაც ორგნიზმი სწავლობს, რომ განსხვავებულად უპასუხოს გამღიზიანებელს (სტიმულს), რომელიც განპი

სტრესი

Stress

ორგანიზმის მიერ განხორციელებულ რეაქციათა პატერნი იმ მასტიმულირებელი მოვლენის მიმართ, რომელიც არღვევს მის წონასწორობას, გამოცდა

სულ ან არაფრის კანონი

All-or-none-law

სულ ან არაფრის კანონი (ალტერნატიული ტერმინი "ყველაფრის ან არაფრის კანონი") არის ფიზიოლოგიური პრინციპი, რომელიც აგზნებადი ქსოვილების სტიმულზე რეაგირებას შეეხება.

სუპერეგო

Superego

პიროვნების ასპექტი, რომელიც საზოგადოებრივი ღირებულებების, სტანდარტებისა და მორალის ინტერნალიზაციას წარმოადგენს.

სქემები

Schemes

ფსიქოლოგიასა და კოგნიტურ მეცნიერებებში სქემები აღნიშნავს აზროვნებისა და ქცევის ორგანიზებულ პატერნს, რომელიც სისტემატიზებას უწევს  ობიექტების, ადამიანების ან სიტუაციების შესახებ არსებულ ინფორმაციას, თავს უყრის მათ კონცეპტუალურ ჩარჩოებში და ერთგვარ ცოდნის „კლასტერებს“ქმნის.

სხეულის ხატი

Body Image

საკუთარი ფიზიკური გარეგნობის შესახებ მენტალური რეპრეზენტაცია, რომელიც ნაწილობრივ ეფუძნება სუბიექტურ აღქმას (თვითდაკვირვებას) დ

სხვაობის ზღურბლი

Difference Threshold

უმცირესი ფიზიკური სხვაობა ორ გამღიზიანებელს შორის, რომლებიც ჯერ კიდევ შეიძლება გაცნობიერდეს, როგორც განსხვავებულები.

ტემბრი

Timbre

სმენითი შეგრძნების თვისება, რომელიც ბგერითი ტალღის სირთულეს ასახავს.

ტკივილი

Pain

უსიამოვნო და ემოციური გამოცდილება, რომელიც ქსოვილის რეალურ ან პოტენციურ დაზიანებას უკავშირდება, ან ასეთი დაზიანების ტერმინებით აღიწერება.

ტრიქრომატული თეორია

Trichromatic Theory

ამ თეორიის თანახმად, არსებობის ფერის შემგრძნები რეცეპტორების სამი ტიპი, რომლებიც პირველადი ფერების — წითლის, მწვანისა და ლურჯი

უარყოფითი დასჯა

Negative Punishment

უარყოფითი დამსჯელის შემთხვევაში ქცევას მოყვება სასიამოვნო სტიმულის ჩამოშორება, რაც იწვევს ქცევის გამოვლენის ალბათობის კლებას.

უპირობო დადებითი განწყობა

Unconditional Positive Regard

უპირობო დადებითი განწყობის ცნება კარლ როჯერსს ეკუთვნის, რომელმაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა დადებითი განწყობის არსებობ

ფარმაკოთერაპია

Pharmachotherapy

ფსიქიკური აშლილობების მკურნალობის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი გადატრიალება იყო მედიკამენტების აღმოჩენა, რომელთაც მშფოთვარე ადამ

ფენოტიპი

Phenotype

სიტყვა ბერნძული ენიდან იღებს სათავეს „ანაბეჭდს“ და „ჩვენებას“ ნიშნავს.  ფენოტიპი ცოცხალი ორგანიზმის ხილული ნიშან-თვისებებია, რ

Pages