სტრესორი

Stressor

შინაგანი ან გარეგანი მოვლენა ან სტიმული, რომელიც იწვევს სტრესს.

სტრესორი მასტიმულირებელი მოვლენაა, რომელიც ორგანიზმისგან გარკვეულ ადაპტაციურ რეაქციას მოითხოვს. მაგალითად, თქვენი მანქანის წინ ველოსიპედისტი ზიგზაგებით მოძრაობს, პროფესორმა სემესტრული გამოცდის თარიღი გადმოგიწიათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩვენებში საკუთარი კანდიდატურის წარდგენას გთხოვენ. ასეთ შემთხვევებში ინდივიდის რეაქცია ცვლილების განხორციელების მოთხოვნაზე რამდენიმე — ფიზიოლოგიურ, ქცევით, ემოციურ და კოგნიტურ — დონეზე რეაქციების სხვადასხვა კომბინაციით იქმნება.

დღესდღეობით არსებობს სტრესორების გასაზომი რამდენიმე ფართოდ მიღებული, სტანდარტიზებული საზომი. როგორც წესი, თვითანგარიშის ისეთ საზომებს იყენებენ, როგორებიცაა ცხოვრებისეული მოვლენების, ცხოვრებისეული გამოცდილებების, აღქმული სტრესის და ჰასლისა და აპლიფტსის სკალები. 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ.

Kazdin, A. E. (Ed.) (2000). Encyclopedia of psychology. 8 Volume Set. Vol. V.

კატეგორია: 
ავტორები: