ფსიქოლოგია

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

მსჯელობა

Judgment

მსჯელობა ეწოდება პროცესს, რომლითაც ადამიანები აყალიბებენ მოსაზრებებს, აკეთებენ დასკვნებს და ახდენენ ადამიანების ან მოვლენების

მუშამეხსიერება

Working Memory

მუშამეხსიერება  მეხსიერების უნარია, რომელიც გამოიყენება ისეთი ამოცანების განსახორციელებლად, როგორებიცაა, მაგალითად, მიზეობრიობ

მწვავე სტრესი

Acute stress

აგზნების გარდამავალი, დროებითი მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება დაწყებისა და დასრულების ნათლად გამოხატული პატერნებით.

მხედველობის ქერქი

Visual Cortex

კეფის წილის ნაწილი, რომელიც მხედველობის ნერვიდან იღებს იმპულსებს და სადაც მხედველობითი ინფორმაციის გადამუშავება მიმდინარეობს.

ნათხემი

Cerebellum

თავის ტვინის ნაწილი, რომელიც შედგება ნათხემის ქერქისა და თეთრი ნივთიერებისგან.

ნარკოლეფსია

Narcolepsy

ძილის დარღვევა, რომელიც დღის განმავლობაში დაძინების დაუძლეველი მოთხოვნილებით ხასიათდება და ცენტრალური ნერვული სისტემის თანდაყოლილი აშლილობაა.

ნეირომეცნიერება

Neuroscience

ფართო განმარტებით, სწავლება ნერვული ქსოვილის სტრუქტურისა და ფუნქციის და მათი ქცევაზე გავლენის შესახებ.

ნეირონი

Neuron

ნეირონი არის სპეციალიზირებული უჯრედი, რომლის ფუნქციაა მიიღოს, გადაამუშავოს და/ან გადასცეს ინფორმაცია სხვა უჯრედებს სხეულის შიგ

ნერვული ანორექსია

Anorexia nervosa

კვებითი აშლილობის სახე, რომელიც ხასიათდება ინდივიდის მიერ წონის წინასწარგანზრახული კლებით, მისთვის სასურველი მცირე წონის შენარ

ნიშანი

Trait

აზრების, გრძნობებისა და მოქმედებების კონსისტენტური  პატერნების ტენდენციების მიხედვით ინდივიდუალური განსხვავებების განზომილებებ

ნორმატული გავლენა

Normative Influence

ნორმატული გავლენა, როგორც დოიჩი და ჯერარდი განმარტავენ,  ეწოდება მოვლენას, რომლის დროსაც ინდივიდს სურს მოწონებული, აღიარებული

ნორმები

Norms

ნორმების დადგენა  დიდი ჯგუფების გაზომვისა და სტანდარტიზების შედეგად ხდება  და იმისთვის არის საჭირო, რომ ინდივიდის და ამა თუ იმ

ობიექტის მუდმივობა

Object Permanence

ობიექტის მუდმივობის ცნება შვეიცარიელ განვითარების ფსიქოლოგს - ჟან პიაჟეს ეკუთვნის და მის მიერ შექმნილი

პანიკური აშლილობა

Panic Disorder

შფოთვითი აშლილობა, როცა ინდივიდი განიცდის მოულოდნელ მწვავე პანიკის შეტევებს, რაც ინტენსიური დაძაბულობის, შიშის ან საშინელების შეგრძნებით იწყება. ბევრ შემთხვევაში პანიკის შეტევებს თან ახლავს მჭიდროდ დაკავშირებული აშლილობა აგორაფობია.

პასუხის სისტემური შეცდომა

Response Bias

პასუხის სისტემური შეცდომა ეწოდება სისტემატურ ტენდენციას, რომელიც შედეგია არასენსორული ხასიათის ფაქტორების ზემოქმედებისა დამკვი

პასუხისმგებლობის დიფუზია

Diffusion of Responsibility

საგანგებო პირობებში რაც უფრო დიდია თვითმხილველთა რიცხვი, მით უფრო ნაკლებია თითოეული მათგანის პასუხისმგებლობა, დახმარების აღმოჩენის თვალსაზრისით.

პიროვნება

Personality

ინდივიდის უნიკალური ფსიქოლოგიური თვისებები, რომლებიც დროთა განმავლობაში გავლენას ახდენს დამახასითებელი ქცევითი (როგორც თვალსაჩინო, ისე ფარული) პატერნების სპექტრზე განსხვავებულ სიტუაციებში. ეს არის აზროვნების, გრძნობისა და ქცევის ინდივიდისთვის დამახასიათებელი სტილი.

პიროვნების ტიპები

Personality Types

ადამიანებს აქვთ ტენდენცია, მათ გარშემო არსებული რეალობის, მოვლენების, ობიეტებისა და ა.შ.კატეგორიზება მოახდინონ.

პიროვნების ფსიქოდინამიკური თეორიები

Psychodynamic Personality Theories

მიუხედავად მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური განსხვავებებისა პიროვნების ფსიქოდინამიკურ თეორიებს შორის, მათთვის საერთოა დაშვება, რომ

პლაცებო ეფექტი

Placebo Effect

პლაცებო ეფექტი მაშინ ჩნდება, როცა ექსპერიმენტის მონაწილეები ექსპერიმენტული მანიპულაციის ჩარევის გარეშე იცვლიან ქცევას, რაც, ცხ

პლაცებო თერაპია

Placebo Therapy

ნებისმიერი სპეციფიკური კლინიკური პროცედურისგან დამოუკიდებელი თერაპია, იქნება ეს ინტერტული ნივთიერება თუ სიმულირებული პროცედურა

პოსტტრავმული ზრდა

Posttraumatic Growth

დადებით ცვლილებების ერთობლიობა, რომელსაც სტრესულ, პრობლემურ სიტუაციასთან, მოვლენასთან გამკლავების მიზნით ფსიქოლოგიური და კოგნი

პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (პტსა)

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

DSM-5-ში გაერთიანებულია ტრავმასთან და სტრესთან დაკავშირებულ აშლილობათა ჯგუფში და ხასიათდება ტრავმული მოვლენის მუდმივად განმეორებადი განცდით — შემაწუხებელი მოგონებების, სიზმრების, ჰალუცინაციების და დისოციაციური „გამონათებების“ სახითვითარდება გაუპატიურების, სიცოცხლისთვის საშიში მოვლენების, ძლიერი დასახიჩრების ან ბუნებრივი კატასტროფების საპასუხოდ.

პრაიმინგი

Priming

პრაიმინგი ეწოდება მოვლენას, რომლის დროსაც იმპლიციტური მეხსიერების შეფასებისას უპირატესობა ადრე გაგონილ სიტყვას ან ნანახ სიტუაცის ენიჭება.

Pages