პირველადი განმამტკიცებელი

Primary Reinforcer

ბიოლოგიურად განსაზღვრული განმამტკიცებლები — საჭმელი და წყალი.

როცა ადამიანი იბადება, აურაცხელი პირველადი განმამტკიცებელი ხვდება.მაგალითად,წყალი და საჭმელი, რომელთა განმამტკიცებლური თავისებურებანი ბუნებით იყო განსაზღვრული. დროთა განმავლობაში ბუნებრივი სტიმული ასოცირდა პირველად განმამტკიცებელთან და ახლა, როგორც პირობითი განმამტკიცებელი, ისე გვევლინება ოპერანტული რეაქციების დროს.

***  

გამოყენებული ლიტერატურა

გერიგი, რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ.

კატეგორია: 
ავტორები: