ფსიქოლოგია

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

პრეფრონტალური ლობოტომია

Prefrontal Lobotomy

ფსიქოქირურგიის ყველაზე ცნობილი ფორმა, რომლის დროსაც იჭრება თავი ტვინის შუბლის წილებისა და დიენცეფალონის შემაერთებელი ნერვული ბ

პრობლემის გადაწყვეტა

Problem Solving

პრობლემის გადაწყვეტა ეწოდება აზროვნების პროცესს, რომელიც კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისკენ არის მიმართული. პრობლემის გადაწყვეტა

პრობლემური სიტუაცია

Problem Space

ელემენტები,რომლებიც ქმნიან პრობლემას: საწყისი მდგომარეობა ანუ არასრული ინფორმაცია ან პიროვნებისათვის არადამაკმაყოფილებელი პირობები; მიზანი ანუ ინფორმაცია ან მდგომარეობა, რომელსაც ესწრაფვის ადამიანი; ოპერაციების ერთობლიობა ანუ პიროვნების მიერ საწყისი მდგომარეობიდან სასურველ მიზნამდე მისაღწევად გავლილი საფეხურები.

პროექციული ტესტი

Projective Test

პროექციული ტესტი პიროვნების შეფასების მეთოდია, რომელშიც პიროვნების საკვლევი ტესტებიგან განსხვავებით, ინდივიდს ორაზროვან/აბსტრა

პროფესიული გამოფიტვა

Job Burnout

პროფესიული გამოფიტვა ეწოდება სინდრომს, რომელიც ემოციურ გამოფიტვას, დეპერსონალიზაციასა და პიროვნული რეალიზაციის შემცირებას გული

რეპრეზენტაციული ევრისტიკა

Representativeness Heuristic

კოგნიტური სტრატეგია, რომელიც ობიექტს გარკვეულ კატეგორიას ამ კატეგორიისთვის დამახასითებელი რამდენიმე ნიშნის საფუძველზე მიაკუთვნებს.

რეციპროკული დეტერმინიზმი

Reciprocal Determinism

ალბერტ ბანდურას სოციალური დასწავლის თეორიის ცნება, რომელიც უკავშირდება მოსაზრებას, რომ ინდივიდს, მის ქცევასა და გარემოს სტიმულებს შორის არსებობს რთული რეციპროკული ურთიერთქმედება და რომ თითოეული ამ კომპონენტებიდან მოქმედებს დანარჩენზე.

რწმენის ეფექტი

Belief-bias Effect

სიტუაცია, რომელსაც პიროვნების ცოდნა, განწყობა, ღირებულებები ამახინჯებს და რომელიც ცვლის აზროვნების პროცესს, აიძულებს მას, მიიღ

სამართლიანობის თეორია

Equity Theory

სამართლიანობის თეორია სამუშაო მოტივაციის კოგნიტური თეორიაა, რომელიც გულისხმობს, რომ ინდივიდი მოტივირებულია თანამშრომლებთან სამ

სანდოობა

Reliability

 ხარისხი, რომლითაც ტესტი მსგავს შედეგებს იძლევა ყოველი გამოყენებისას, ინსტრუმენტის გამოყენებით მიღებული ქულების სტაბილურობა და

საწინააღმდეგო პროცესების თეორია

Opponent-process Theory

ნებისმიერი ფერის შეგრძნება მიიღება სამი სისტემისგან,რომელთაგან თითოეული შეიცავს ორ „ოპონენტურ“ ელემენტს (წითელი-მწვანე, ყვითელი-ლურჯი, შავი-თეთრი).

სელექციური ოპტიმიზაცია კომპენსაციით

Selective Optimization with Compensation

წარმატებული დაბერების სტრატეგია, რომლითაც ადამიანი მაქსიმალურად ზრდის შენაძენს და ამცირებს ასაკთან დაკავშირებულ დანაკარგს.

სელექციური სოციალური ინტერაქციის თეორია

Selective Social Interaction Theory

სელექციური სოციალური ინტერაქციის თეორია, რომელიც ზოგიერთ წყაროში სელექციურ სოციოემოციურ თეორიად მოიხსენიება, ლორა კარსტენს ეკუთვნის.

სენსორული ადაპტაცია

Sensory Adaptation

მოვლენა, როცა რეცეპტორული უჯრედები კარგავენ თავიანთ ძალას და ვერ ახერხებენ რეაგირებას გარკვეული დროის განმავლობაში უცვლელ გამღ

სენსორული მეხსიერება

Sensory Memory

როდესაც ჩვენ ვუყურებთ გამოსახულებას, ამ ტიპის ვიზუალური მასალის დამახსოვრებაში მონაწილეობას სენსორული მეხსიერება იღებს.

სიბნელესთან ადაპტაცია

Dark Adaptation

თვალის მგრძნობელობის გრადუალური (თანდათანობითი) გაუმჯობესება ნათელიდან ბნელისკენ განათების ცვლილების პირობებში.

სიგნალის შემჩნევის თეორია

Signal Detection Theory

სტატისტიკური მიდგომა პასუხის სისტემატური შეცდომისადმი, რომელიც საშუალებას აძლევს ექსპერიმენტატოს, განსაზღვროს და ერთმანეთისგან

სიზმრის ანალიზი

Dream Analysis

სიზმრების ფსიქოანალიტური ინტერპრეტაცია, რომლითაც პაციენტის არაცნობიერი მოტივებისა და კონფლიქტების წვდომა ხდება.

სიზმრის მუშაობა

Dream Work

ფროიდისეულ სიზმრების ანალიზში პროცესი, რომლითაც შინაგანი ცენზურა სიზმრის ფარულ შინაარსს ხილულ შინაარსად გარდაქმნის.

სიკაშკაშე

Brightness

ფერის თვისებაა, რომელიც გულისხმობს სინათლის ინტენსივობას. ეს არის სინათლის განცდისეული ან სუბიექტური ინტენსივობა.

სიმაძღრე

Saturation

ფერის თვისება, რომელიც გამოხატავს იმას, თუ რამდენად წმინდაა ფერი.

სიმორცხვე

Shyness

სიმორცხვე არის მდგომარეობა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დისკომფორტი და შებოჭილობა ინტერპერსონალურ სიტუაციებში.

სიხშირის თეორია

Frequency Theory

ტონი წარმოქმნის იმ სიჩქარის რხევას ძირითად მემბრანაში, რომელიც ეკვივალენტურია მისი სიხშირისა, რის შედეგადაც ბგერითი ტონის სიმა

Pages