ტვინის ღერო

Brain Stem

თავის ტვინის სტრუქტურა, რომელიც ყველა ხერხემლიან ცხოველს გააჩნია. მისი სტრუქტურები არეგულირებს სხეულის შინაგან მდგომარეობას და სხეულის ძირითად სასიცოცხლო ფუნქციებს. ეს არის თავის ტვინის ყველაზე უფრო ღრმა რეგიონი, სადაც მოთავსებულია ისეთ ავტონომიურ პროცესთა მარეგულირებელი ცენტრები, როგორებიცაა გულისცემა, სუნთქვა, ყლაპვა და საჭმლის მონელება.

 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, ზიმბარდო (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, მე-16 გამოცემა. თსუ, თბილისი.

Barlow, D. H., Durand, V. M. (2012). Abnormal Psychology: an integrative approach, 6th ed. Wadsworth Cengage Learning. USA.

კატეგორია: 
ავტორები: