Lili Khechuashvili

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

ნეირონი

Neuron

ნეირონი არის სპეციალიზირებული უჯრედი, რომლის ფუნქციაა მიიღოს, გადაამუშავოს და/ან გადასცეს ინფორმაცია სხვა უჯრედებს სხეულის შიგ

ნიშანი

Trait

აზრების, გრძნობებისა და მოქმედებების კონსისტენტური  პატერნების ტენდენციების მიხედვით ინდივიდუალური განსხვავებების განზომილებებ

პანიკური აშლილობა

Panic Disorder

შფოთვითი აშლილობა, როცა ინდივიდი განიცდის მოულოდნელ მწვავე პანიკის შეტევებს, რაც ინტენსიური დაძაბულობის, შიშის ან საშინელების შეგრძნებით იწყება. ბევრ შემთხვევაში პანიკის შეტევებს თან ახლავს მჭიდროდ დაკავშირებული აშლილობა აგორაფობია.

პასუხისმგებლობის დიფუზია

Diffusion of Responsibility

საგანგებო პირობებში რაც უფრო დიდია თვითმხილველთა რიცხვი, მით უფრო ნაკლებია თითოეული მათგანის პასუხისმგებლობა, დახმარების აღმოჩენის თვალსაზრისით.

პიროვნება

Personality

ინდივიდის უნიკალური ფსიქოლოგიური თვისებები, რომლებიც დროთა განმავლობაში გავლენას ახდენს დამახასითებელი ქცევითი (როგორც თვალსაჩინო, ისე ფარული) პატერნების სპექტრზე განსხვავებულ სიტუაციებში. ეს არის აზროვნების, გრძნობისა და ქცევის ინდივიდისთვის დამახასიათებელი სტილი.

პლაცებო ეფექტი

Placebo Effect

პლაცებო ეფექტი მაშინ ჩნდება, როცა ექსპერიმენტის მონაწილეები ექსპერიმენტული მანიპულაციის ჩარევის გარეშე იცვლიან ქცევას, რაც, ცხ

პლაცებო თერაპია

Placebo Therapy

ნებისმიერი სპეციფიკური კლინიკური პროცედურისგან დამოუკიდებელი თერაპია, იქნება ეს ინტერტული ნივთიერება თუ სიმულირებული პროცედურა

პოსტტრავმული ზრდა

Posttraumatic Growth

დადებით ცვლილებების ერთობლიობა, რომელსაც სტრესულ, პრობლემურ სიტუაციასთან, მოვლენასთან გამკლავების მიზნით ფსიქოლოგიური და კოგნი

პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (პტსა)

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

DSM-5-ში გაერთიანებულია ტრავმასთან და სტრესთან დაკავშირებულ აშლილობათა ჯგუფში და ხასიათდება ტრავმული მოვლენის მუდმივად განმეორებადი განცდით — შემაწუხებელი მოგონებების, სიზმრების, ჰალუცინაციების და დისოციაციური „გამონათებების“ სახითვითარდება გაუპატიურების, სიცოცხლისთვის საშიში მოვლენების, ძლიერი დასახიჩრების ან ბუნებრივი კატასტროფების საპასუხოდ.

პრეფრონტალური ლობოტომია

Prefrontal Lobotomy

ფსიქოქირურგიის ყველაზე ცნობილი ფორმა, რომლის დროსაც იჭრება თავი ტვინის შუბლის წილებისა და დიენცეფალონის შემაერთებელი ნერვული ბ

პრობლემური სიტუაცია

Problem Space

ელემენტები,რომლებიც ქმნიან პრობლემას: საწყისი მდგომარეობა ანუ არასრული ინფორმაცია ან პიროვნებისათვის არადამაკმაყოფილებელი პირობები; მიზანი ანუ ინფორმაცია ან მდგომარეობა, რომელსაც ესწრაფვის ადამიანი; ოპერაციების ერთობლიობა ანუ პიროვნების მიერ საწყისი მდგომარეობიდან სასურველ მიზნამდე მისაღწევად გავლილი საფეხურები.

რეპრეზენტაციული ევრისტიკა

Representativeness Heuristic

კოგნიტური სტრატეგია, რომელიც ობიექტს გარკვეულ კატეგორიას ამ კატეგორიისთვის დამახასითებელი რამდენიმე ნიშნის საფუძველზე მიაკუთვნებს.

რეციპროკული დეტერმინიზმი

Reciprocal Determinism

ალბერტ ბანდურას სოციალური დასწავლის თეორიის ცნება, რომელიც უკავშირდება მოსაზრებას, რომ ინდივიდს, მის ქცევასა და გარემოს სტიმულებს შორის არსებობს რთული რეციპროკული ურთიერთქმედება და რომ თითოეული ამ კომპონენტებიდან მოქმედებს დანარჩენზე.

რწმენის ეფექტი

Belief-bias Effect

სიტუაცია, რომელსაც პიროვნების ცოდნა, განწყობა, ღირებულებები ამახინჯებს და რომელიც ცვლის აზროვნების პროცესს, აიძულებს მას, მიიღ

სანდოობა

Reliability

 ხარისხი, რომლითაც ტესტი მსგავს შედეგებს იძლევა ყოველი გამოყენებისას, ინსტრუმენტის გამოყენებით მიღებული ქულების სტაბილურობა და

საწინააღმდეგო პროცესების თეორია

Opponent-process Theory

ნებისმიერი ფერის შეგრძნება მიიღება სამი სისტემისგან,რომელთაგან თითოეული შეიცავს ორ „ოპონენტურ“ ელემენტს (წითელი-მწვანე, ყვითელი-ლურჯი, შავი-თეთრი).

სელექციური ოპტიმიზაცია კომპენსაციით

Selective Optimization with Compensation

წარმატებული დაბერების სტრატეგია, რომლითაც ადამიანი მაქსიმალურად ზრდის შენაძენს და ამცირებს ასაკთან დაკავშირებულ დანაკარგს.

Pages