Lili Khechuashvili

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

g-ფაქტორი

g-factor

ზოგადი ინტელექტის ფაქტორი სპირმენის მიხედვით, რომელიც საფუძვლად უდევს ყოველგვარ ინტელექტუალურ აქტივობას.

Ф ფენომენი

Phi phenomenon

აშკარა/თავალსაჩინო მოძრაობის უმარტივესი ფორმა; მოძრაობის ილუზია, როცა ერთი ან მეტი უძრავი სინათლე, რომელიც უწყვეტად ქრება და ინთება, ერთ მოძრავ სინათლედ აღიქმება.

ადგილის თეორია

Place Theory

სხვადასხვა სიხშირის ტონი ქმნის აქტივაციის მაქსიმუმს ძირითადი მემბრანის სხვადასხვა ადგილას, რის გამოც, ბგერის ტონის სიმაღლე შეიძლება კოდირებული იყოს იმ ადგილის მიხედით, რომლის აქტივაციაც მოხდა.

ალგორითმი

Algorithm

თანმიმდევრული, საფეხურებრივი პროცედურა, რომლის საშუალებითაც ვპოულობთ სწორ პასუხს კონკრეტული ტიპის

ალტრუიზმი

Altruism

პროსოციალური ქცევის ერთი ასპექტი, კერძოდ, პროსოციალური ქცევების ერთობლიობა, რომლებსაც ადამიანი თავისი საკუთარი უსაფრთხოების ან

ალცჰეიმერის დაავადება

Alzheimer's Disease

თავის ტვინის ქრონიკული ორგანული სინდრომი, ტვინის დეგენერაციული დაავადება, რომელიც ვითარდება გვიანი მოზრდილობის პერიოდში და ხასიათდება მეხსიერების, ინტელექტუალური და სხვა კოგნიტური უნარების თანდათანობითი დაქვეითებით, შემცირებითა და პიროვნების გასადავებით.

არაცნობიერი

Unconsious

ფსიქიკის ნაწილი, რომელშიც განდევნილი სურვილები/მისწრაფებები და პრიმიტიული იმპულსები ინახება.

ატრიბუციის თეორია

Attribution Theory

სოციალურ-კოგნიტური თეორია, რომელიც აღწერს ინფორმაციის გამოყენების გზებს, რომელსაც იყენებს სოციალური აღმქმელი მიზეზობრივი ახსნი

აღდგენა

Retrieval

შენახული ინფორმაციის მეხსიერებიდან ცნობიერებაში ამოტანა.

აღმოჩენის ეტაპი

Context of Discovery

კვლევის საწყისი ფაზა, რომლის განმავლობაშიც დაკვირვებას, შეხედულებას, ინფორმაციასა და ზოგად ცოდნას მოვლენის ახლებური ხედვისკენ

ბადურა

Retina

თვალის უკან მდებარე შრე, რომელიც ფოტორეცეპტორებს შეიცავს და სინათლის ენერგიას ნერვულ რეაქციად გარდაქმნის.

ბიოსამედიცინო თერაპიები

Biomedical Therapies

ბიოსამედიცინო თერაპიები ეფუძნება მოსაზრებას, რომ ფსიქიკური აშლილობები ტვინის ფიზიკური და/ან ფიზიოლოგიური ფუნქციონირების დარღვე

ბიოუკუკავშირი

Biofeedback

ბიოუკუკავშირი არის პროცესი, რომლის დროსაც პიროვნება სწავლობს, სანდოდ იმოქმედოს ორი სახის ფიზიოლოგიური რეაქციებზე: რეაქციებზე,

ბიოფსიქოსოციალური მოდელი

Biopsychosocial Model

ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის მოდელი, რომლის მიხედვით, ნერვული სისტემის, იმუნური სისტემის, ქცევითი სტილის, კოგნიტური პროცესები

ბოდვა

Delusions

ცრუ ან ირაციონალური რწმენა, რომელიც გვხვდება საწინააღმდეგოს ნათლად არსებობის პირობებში.

ბრძოლა ან გაქცევის რეაქცია

Fight-or-flight Response

შინაგან აქტივობათა თანმიმდევრობა, რომელიც მაშინ ამოქმედდება, როცა ორგანიზმი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება; ამზადებს სხეულს ბრძოლი

გადატანა

Transference

ტერმინი გადატანა ანუ ტრანსფერი აღნიშნავს ერთი პიროვნების მიერ მეორე პიროვნებაზე, ჩვეულებრივ, ფსიქოანალიტიკოსზე, იმ გრძნობების, სურველებისა და მიმართებების მოდუსის გადანაცვლებას, რომლებიც მას წარსულში ჰქონდა ფორმალურად ორგანიზებული ან განცდილი მისთვის მნიშვენლოვან ადამიანებთან მიმართებაში.

გადაწყვეტილებისთვის თავის არიდება (გადაწვეტილების ავერსია)

Decision Aversion

გადაწყვეტილებისგან თავის არიდების ტენდენცია. რაც უფრო რთულია გადაწყვეტილების მიღება, მით მეტია მისგან განრიდების ალბათობა.

განდევნა

Repression

ყველაზე ბაზისური, ფუნდამენტური დაცვის მექანიზმი, რომლითაც მიუღებელი მოვლენა, იდეა, ხატი ან დანაშაულის განცდის გამომწვევი აზრებ

განვითარების ფსიქოლოგია

Developmental Psychology

ფსიქოლოგიის დარგი, რომელიც სწავლობს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური პროცესების ურთიერთქმედებას და განვითარების სტადიებს მთელი ცხოვრებ

გარემოს ცვლადები

Environmental Variables

გარეგანი ზემოქმედება ქცევაზე. ფსიქოლოგიური ახსნა, ძირითადად, აღიარებს, რომ ქცევათა უმეტესობაზე გავლენას ფაქტორთა კომბინაცია ახდენს.

გენერაციულობა

Generativity

საკუთარი თავის გარდა, ოჯახის, სამსახურის, საზოგადოების თუ მომავალი თაობების ინტერესებისთვის მოღვაწეობა და მათზე ზრუნვა.

გლია

Glia

უჯრედი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ნეირონებს და აჩქარებს ნერვულ გადაცემას, აშორებს დაზიანებულ და დაღუპულ ნეირონებს და ხელს

გონებრივი ასაკი

Mental Age

ასაკი ბინეს ინტელექტის ეტალონის მიხედვით, როცა ბავშვის ინტელექტუალური აქტივობა გამოხატულია საშუალო ასაკით, რომელშიც ნორმალური ბავშვები განსაზღვრულ ქულას აღწევენ.

გონებრივი ჩამორჩენილობა

Mental Retardation

მდგომარეობა, როცა ინდივიდების ინტელექტის კოეფიციენტის (IQ) ქულები მერყეობს 70-დან 75-მდე ინტერვალში ან მასზე ნაკლებია, ასევე, როცა შეზღუდულია ცხოვრებისეული ამოცანების გადაჭრისთვის საჭირო ადაპტაციის უნარ-ჩვევების შემუშავების უნარი.

დამოკიდებულება

Attitude

თანამედროვე ფსიქოლოგიურ კვლევაში ტერმინი „დამოკიდებულება“ საგნების, ადამიანების, ჯგუფების და/ან ცნებების დასწავლილი, შედარებით

დამოკიდებული ცვლადი

Dependent Variable

ნებისმიერი ცვლადი ექსპერიმენტულ გარემოში, რომლის მნიშვნელობა ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის ცვლილების შედეგია.

დამოუკიდებელი ცვლადი

Independent Variable

სტიმულის პირობა ექსპერიმენტულ გარემოში, რომელიც სხვა ნებისმიერი ცვლადისგან დამოუკიდებლად იცვლება და, თავის მხრივ, განაპირობებს (ან არ განაპირობებს) დამოკიდებული ცვლადის ცვლილებას. დამოუკიდებელი ცვლადი ყოველთვის წინ უსწრებს დამოკიდებულს.

დასწავლა

Learning

გამოცდილებაზე დამყარებული პროცესი, რომლის დროსაც შედარებით მუდმივად იცვლება

Pages