Lili Khechuashvili

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

იონური არხები

Ion Channels

იონური არხები არის ნერვული უჯრედის მემბრანის ნაწილები, რომლებიც იონთა (დადებითად არ უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკების) შერჩევით

კვლევის შემდგომი ინტერვიუ

Debriefing

შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურ ინფორმაციას აწვდის მას კვლევის შესახებ და მანამდე არ უშვებს, ვიდრე არ დაწრმუნდება, რომ იგი აღელვებული, დაბნეული ან დამორცხვებული არ მიდის.

კლიენტი

Client

ტერმინი გამოიყენება იმ პიროვნების აღსანიშნავად, რომლის მიმართაც ხორციელდება თერაპიული ღონისძიებები.

კოგნიტური განვითარება

Cognitive Development

შემეცნების პროცესის განვითარება, რომელიც მოიცავს წარმოსახვას, აღქმას, აზროვნებასა და ამოცანის გადაწყვეტას. კვლევის ძირითადი მიმართულებებია ინფორმაციის გადამუშავება, ინტელექტი, მსჯელობა, მეტყველების განვითარება და მეხსიერება.

კოგნიტური შეფასება

Cognitive Appraisal

პროცესი ემოციებთან მიმართებით, რომლითაც ფიზიოლოგიური აგზნების გააზრება იმ კონკრეტულ გარემოებათა მ

კოდირება

Encoding

პროცესი, რომლითაც მეხსიერებაში ფორმირდება მენტალური რეპრეზენტაციები.

კოვარიაციის პრინციპი

Covariation Principle

თეორია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ადამიანები ქცევისა და მისი მიზეზების დაკავშირებას შემდეგი პრინციპით ახდენენ: თუ არსებობს ეს მიზ

კონსისტენტობის პარადოქსი

Consistency Paradox

მოვლენა, რომლის დროსაც სხვადასხვა დროს და განსხვავებული დამკვირვებლების მიერ მოცემული პიროვნების შეფასებები კონსისტენტურია მაშინ, როცა ადამიანის ქცევის შეფასებები სხვადასხვა სიტუაციაში არ არის კონსისტენტური.

კონსტანტობა

Constancy

ზოგადად, შეგრძნების რეცეპტორებში სტიმულაციის ცვლილების მიუხედავად, სამყაროს, როგორც უცვლელის, მდგრადისა და სტაბილურის აღქმა.

კონტრგადატანა

Counter-Transference

ფსიქოანალიტიკოსის არაცნობიერი რეაქციები პაციენტის გადატანაზე (ტრანსფერზე), მის მიერ ანალიტიკოსზე პროექცირებული გრძნობების ჩათვლით. 

კონტრგანპირობება

Counterconditioning

თერაპიული ტექნიკა, რომლითაც ხდება გამომუშავებული ახალი რეაქციით არაადაპტური რეაქციით ჩანაცვლება.

კონტროლის პროცედურები

Control Procedures

მეთოდები, რომელთა საშუალებითაც ექსპერიმენტატორი ცდილობს, უცვლელად შეინარჩუნოს ყველა ცვლადი და პირობა, გარდა განზრახ შემოტანილი დამოუკიდებელი ცვლადისა.

კორელაციური მეთოდები

Correlational Methods

კვლევის მეთოდოლოგიები, რომლებიც განსაზღვრავენ, როგორი კავშირი აქვს ერთმანეთთან ორი ცვლადს ან ნიშან-თვისებას.

კრისტალიზებული ინტელექტი

Cristalazed Intelligence

ინტელექტის კომპონენტი, რომელშიც შედის პიროვნების მიერ შეძენილი ცოდნა და ამ ცოდნის გაზრდა-გამოყენების უნარი; იზომება ლექსიკური მარაგის, არითმეტიკული და ზოგადი ინფორმირებულობის ტესტებით.

ლიბიდო

Libido

ფსიქიკური ენერგია, რომელიც მიმართავს ინდივიდს ყველა ტიპის შეგრძნებითი, განსაკუთრებით, სექსუალური სიამოვნებისკენ.

ლიმბური სისტემა

Limbic System

თავის ტვინის სტრუქტურა, რომელიც აკონტროლებს მოტივირებულ ქცევას, ემოციურ მდგომარეობასა და მეხსიერებას.

ლტოლვები

Drives

შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებში წონასწორობის დარღვევის საპასუხოდ აღმოცენდება.

მანიაკალური ეპიზოდი

Manic Episode

ბიპოლარული აშლილობის კომპონენტი, რომელიც ხასიათდება უკიდურესი აღფრთოვანებისა და უსაზღვრო ეიფორიის პერიოდებით, გრანდიოზულობის გრძნობებითა და აზრებით, საკმარისი მიზეზისა და რეალური პიროვნული შესაძლებლობები არარსებობის პირობებში.

მართული გადასინჯვა

Guided Search

ვიზუალურ ანუ მხედველობის აღქმაში გარემოს პარალელური გადასინჯვა ერთი ძირითადი თვისების მიხედვით, რომელიც ყურადღებას წარმართავს თვისებათა უფრო რთული კომნიანციის მქონე ობიექტის ადგილმდებარეობისაკენ.

მეტაანალიზი [ფსიქოლოგია]

Meta-analysis

არის ჰიპოთეზების შესამოწმებელი სტატისტიკური მეთოდი, სტატისტიკური პროცედურების გამოყენება მრავალი, ურთერთდაკავშირებული კვლევები

მეტამეხსიერება

Metamemory

იმპლიციტური ან ექსპლიციტური ცოდნა მეხსიერების უნარებისა და ეფექტური სტრატეგოების შესახებ, მეხსიერების შემეცნება.

მეცნიერული მეთოდი

Scientific Method

მონაცემთა შეგროვებისა და ინტერპრეტაციის პროცედურების ერთობლიობა, რომლის საშუალებითაც მინიმუმამდეა დაყვანილი შეცდომის წყარო და

მიგების ნორმა

Reciprocity Norm

მოლოდინი, რომ გაწეული სამსახური დაგიბრუნდება. თუ ერთი ადამიანი მეორეს რაიმეს უკეთებს, მეორემაც რაიმე უნდა გაუკეთოს საპასუხოდ.

მიდრეკილება-სტრესის მოდელი

Diathesis-stress Model

ფსიქოლოგიური აშლილობების გამომწვევი მიზეზების ახსნის მოდელი, რომელიც გენებისა და გარემოს ურთიერთქმედების სპეციფიკურ მეთოდს ეფუძნება და რომლის მიხედვითაც, ინდივიდები გარკვეული ნიშნების ან ქცევების გამოვლენის თანდაყოლილი ტენდენციებით ხასიათდებიან, რომლებიც, შესაძლოა, სტრესის დროს გააქტიურდნენ.

მიჯაჭვულობა

Attachment

ძლიერი, ხანგრძლივი ემოციური ურთიერთობა ბავშვსა და მასზე რეგულარულად მზრუნველ მოზრდილს შორის.

მნემონიკური ხერხები

Mnemonics

(ბერძნული სიტყვიდან neh-Monic — „მოიგონე“) სტრატეგიები ან საშუალებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ფაქტების გრძელი მწკრივის აღბეჭდვას ნაცნობ და ადრე აღბეჭდილ ინფორმაციასთან დაკავშირების გზით.

მოთხოვნითი მახასიათებლები

Demand Characteristics

ექსპერიმენტული სიტუაციის მანიშნებლები, რომლებიც ზემოქმედებენ კვლევის მონაწილეებზე და ანიშნებენ მათ,  რას ელიან მათგან ექსპერიმენტატორები.

მოთხოვნილებათა იერარქია

Hierarchy of Needs

მასლოუს შეხედულება, რომ ბაზისური ადამიანური მოტივები ქმნიან იერარქიას და ეს მოთხოვნილებები იერარქიის თითოეულ დონეზე გარკვეული

მოსვენების პოტენციალი

Resting Potential

როდესაც ნერვული უჯრედი არ არის აქტიური ანუ მოსვენებულია, მის შიდა არეში დაახლოებით ათჯერ უფრო მეტი კალიუმის იონია, ვიდრე გარეთ

მხედველობის ქერქი

Visual Cortex

კეფის წილის ნაწილი, რომელიც მხედველობის ნერვიდან იღებს იმპულსებს და სადაც მხედველობითი ინფორმაციის გადამუშავება მიმდინარეობს.

ნარკოლეფსია

Narcolepsy

ძილის დარღვევა, რომელიც დღის განმავლობაში დაძინების დაუძლეველი მოთხოვნილებით ხასიათდება და ცენტრალური ნერვული სისტემის თანდაყოლილი აშლილობაა.

ნეირომეცნიერება

Neuroscience

ფართო განმარტებით, სწავლება ნერვული ქსოვილის სტრუქტურისა და ფუნქციის და მათი ქცევაზე გავლენის შესახებ.

Pages