კოლბები

Cons

თვალის ბადურის ცენტრში თავმოყრილი ფოტორეცეპტორები, რომლებიც ნორმალური ხედვის პირობებში პასუხისმგებელია ნებისმიერი სახის ფერად გამოსახულებაზე.

სინათლის ენერგიის გარდაქმნა ნერვულ იმპულსად ბადურაზე ჩხირებისა და კოლბების — სინათლის მიმართ მგრძნობიარე რეცეპტორებით ხდება. ეს ფოტორეცეპტორები უნიკალურად არიან განლაგებულნი ვიზუალურ სისტემაში, კარგად ნათდებიან გარე სამყაროდან და ემიჯნებიან ნერვული პროცესების შიდა სამყაროს. ვინაიდან ჩვენს თვალებს ზოგჯერ თითქმის სიბნელეში უწევს მუშაობა, ზოჯერ კი — კაშკაშა განათების პირობებში, ბუნებამ სინათლის გარდაქმნის ორი გზით უზრუნველგვო: ჩხირებითა და კოლბებით.

კოლბები კარგად ვერ ფუნქციონირებენ სუსტი განათების პირობებში, მაგრამ 7 მილიონი მსხვილი კოლბა ნათელ, ფერად გარემოში სამუშაოდაა სპეციალიზირებული. 

 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

გერიგი, ზიმბარდო (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, მე-16 გამოცემა. თსუ, თბილისი.

კატეგორია: 
ავტორები: