Vazha Gorozia

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

აგრარული საზოგადოება

Agrarian society

ფორმა საზოგადოებისა, განსაკუთრებით - ტრადიციულისა, რომელიც დაფუძნებულია უფრო სასოფლო-სამეურნეო და ხელოსნურ წარმოებაზე, ვიდრე ს

ადათი

Custom

ჩვეულება, ჩვეულებითი სამართალი ისლამის აღმსარებელ ხალხებში. მომდინარეობს გვაროვნული წეს-წყობილებიდან.

ბუდიზმი

Buddhism

ერთ-ერთი მსოფლიო რელიგია. მის შემქმნელად ითვლება სიდჰარტა გაუტამა, რომელმაც შემდეგში მიიღო ბუდას სახელი. ბ. წარმოიშვა ძვ. წ.

განმანათლებლობა

Enlightenment

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმდინარეობა, რომლის წარმომადგენელთა აზრით, დრომოჭმული საზოგადოებრივი წყობილება, ზნეობა, პოლიტიკა და

ეკლესია

Church

ძველ საბეძნეთში სახალხო კრების ყველაზე უფრო გავრცელებული სახელწოდება. დემოკრატიულ პოლისებში (მაგ. ათენში, ძვ.წ.

ეკოლოგიური კრიზისი

Ecological Crisis

ბუნებრივი გარემოს მიმართ ადამიანის, სოციუმის მძარცველური, ცალმხრივი, პრაგმატული დამოკიდებულების შედეგად ბუნებრივი ბალანსის, წო

ერთობა (სოციალური)

Unity (Social)

ადამიანთა შედარებით მყარი ერთობლიობა, რომელიც გამოირჩევა მეტ-ნაკლებად ერთნაირი ნიშნებით (ცხოველმოქმედების ყველა ან ზოგიერთი ას

ეროვნული ხასიათი

National Character

ეთნოფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კატეგორია, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ეთნოსებისათვის სპეციფიკური ე.ხ.-ის არსებობას.

ვულგარული მატერიალიზმი

Vulgar Materialism

XIX ს–ის ბურჟუაზიული ფილოსოფიის მიმდინარეობა, რომლის აღმოცენება დაკავშირებულია ამ საუკუნის უდიდეს აღმოჩენებთან ბუნებისმეტყველე

იდიოგრაფიული და ნომოთეტური მეთოდი

Idiographic and Nomothetic Methods

შემეცნების ორი სხვადასხვა (ურთისერთსაპირისპირო) მეთოდი, რომლებმაც ლოგიკურ–თეორიული დასაბუთება მიიღო ბადენის ნეოკანტიანური სკოლ

ინდუიზმი

Hinduism

ინდოეთში ყველაზე გავრცელებული რელიგია, ბრაჰმანიზმის გადამუშავებული სახე, ერთ–ერთი უძველესია დიდ რელიგიებს შორის. ჩაისახა ძვ.

ინტელიგენცია

Intelligence

ადამიანთა საზოგადოებრივი ფენა, რომლის პროფესიულ საქმიანობასაც გონებრივი, უმთავრესად რთული, შემოქმედებითი შრომა შეადგენს.

ინტერესი

Interest

1. სუბიექტის მიმართება მისთვის მნიშვნელოვან ობიექტთან, დაკავშირებული მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებასთან, სარგებლობასთან. 2.

ინფორმაციული საზოგადოება

Information Society

სოციალური სისტემა, რომელშიც საქონლისა და მოხმარების წარმოება არსებითად დამოკიდებულია ინფორმაციის შეგროვებაზე, დამუშავებასა და

ისლამი

Islam

მსოფლიო რელიგიებიდან სიდიდით მეორე, რომელიც მომდინარეობს წინასწარმეტყველი მუჰამედის მოძღვრებიდან.

ისტორიული მატერიალიზმი

Historical Materialism

(ისტორიის მატერიალისტური გაგება) მარქსისტულ-ლენინური ფილოსოფიის ნაწილი, რომლის მიზანია საზოგადოების განვითარების უზოგადესი კან

იუდაიზმი

Judaism

მსოფლიო მონოთეისტური რელიგიებიდან ერთ-ერთი, ებრაელი ხალხის რელიგია, რომლის მთავარი პრინციპებია ერთიანი ღმერთის  - იაჰვეს - რწმ

კომუნიკაცია

Communication

ინფორმაციის გადაცემა ერთი სისტემიდან მეორეზე სიგნალების სპეციალური მატარებლებით. ადამიანთა საზოგადოებაში კ.

ორგანიზაციის თეორია

Organization Theory

1 ორგანიზაციული სტრუქტურისა და სოციალურ ურთიერთობათა დინამიკის სოციალური და დისციპლინათშორისი ანალიზი.

ოჯახი

Family

ადამიანის აღწარმოების საზოგადოებრივი მექანიზმი, სისხლით ნათესაობასა ან ქორწინებაზე დაფუძნებული მცირე სოციალური ჯგუფი, რომლის წ

ოჯახის სოციოლოგია

The Sociology of the Family

სოციოლოგიის მნიშვნელოვანი განყოფილება, რომელიც შეისწავლის ოჯახს როგორც სოციალურ ინსტიტუტს.

პოზიტივისტური სოციოლოგია

Positivism in Sociology

კონტის მიერ ფორმირებული დოქტრინა, რომლის თანახმადაც მხოლოდ ჭეშმარიტი ცოდნა წარმოადგენს მეცნიერულს, ანუ დაკვირვებადი მოვლენების

პოლიანდრია

Polyandria

მრავალქმრიანობა, ჯგუფური ქორწინების იშვიათი გადმონაშთი, როცა ერთ ქალს რამდენიმე ქმარი ჰყავს.

პოლიგინია

Polygyny

მრავალცოლიანობა, ქორწინების ერთ-ერთი ისტორიული ფორმა, რომელიც დამახასიათებელი იყო უმთავრესად პატრიარქატისათვის.

პოსტ

Post

თავსართი, რომელიც აღნიშნავს შემდეგს, მომდევნოს. მაგ. პოსტინდუსტრიული - ინდუსტრიულის შემდგომი და ა.შ..

პოსტემპირიზმი

Post-empiricism

მიმართულება, რომელიც აღმოცენდა მეცნიერებისა და პოსტპოზიტივისტური ფილოსოფიის გავლენით.

პრესტიჟი

Prestige

საზოგადოების ან მის წევრთა ჯგუფის მიერ სხვადასხვა ობიექტების, მოვლენების, სოციალური მნიშვნელობისა და პოზიციების დადებითი ან უა

რეკლამა

Advertisement

პროცესი და საშუალებები (მასმედია), რომელთა მეშვეობითაც მოხმარების საგნების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება მომხმარებელს.

საერთაშორისო ურთიერთობების სოციოლოგია

Sociology of International Relations

სოციოლოგიის დარგი,რომელიც სწავლობს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობას: თანამშრომლობის, თანაარსებობის, ურთიერთგაგების, კონფლიქტის,

საზოგადოებრივი აზრი

Public Opinion

ქვეყნის მოსახლეობის, დიდი სოციალ-დემოგრაფიული ჯგუფების დამოკიდებულება საზოგადობრივი ცხოვრების პრობლემებისადმი, გამოხატული მსჯე

სოციალური ინჟინერია

Social Engineering

გამოყენებითი სოციოლოგიის მიდგომათა ერთობლიობა, რომელიც ორიენტირებულია ადამაინთა მოქმედების, განწყობებისა და მათზე კონტროლის მი

Pages