პოსტ

Post

თავსართი, რომელიც აღნიშნავს შემდეგს, მომდევნოს. მაგ. პოსტინდუსტრიული - ინდუსტრიულის შემდგომი და ა.შ..

კატეგორია: 
ავტორები: