ეკოლოგია

Ecology

ცოცხალი არსებების გარემოსთან ურთიერთქმედების შესწავლა. ტერმინი პოპულარული გახდა XX ს-ის 80-იანი წლებიდან დედამიწის, როგორც საბინადრო სისტემის არამუდმივობის მიმართ მზარდი ინტერესის გამო (იხ. ეკოლოგიური კრიზისი, აგრეთვე ეკოპოლიტიკა)

კატეგორია: 
ავტორები: