პოლიანდრია

Polyandria

მრავალქმრიანობა, ჯგუფური ქორწინების იშვიათი გადმონაშთი, როცა ერთ ქალს რამდენიმე ქმარი ჰყავს. XIX ს-ში შემორჩენილი იყო ალეუტებსა და ესკიმოსებთან, ხოლო ტიბეტსა და სამხრეთ ინდოეთის ზოგიერთ ეთნოგრაფიულ ჯგუფში უფრო გვიანაც არის დამოწმებული. როგორც ჩანს, პ. ბადებს სიტუციას, რომელიც უცხოა პოლიგინიისთვის: პ-ის დროს, როგორც წესი, ბავშვის ბიოლოგიური მამა უცნობია. პ-ის არსებობის ძირითადი მიზეზი ცხოვრების დაბალი დონეა.

კატეგორია: 
ავტორები: