Tiniko Chincharauli

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3491 of /home/dgssge/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /home/dgssge/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

A-B-A დიზაინი

A-B-A design

ექსპერიმენტული კვლევის ერთ-ერთი დიზაინი, რომელიც გამოიყენება ერთი მონაწილის კვლევისას.

აბსოლუტური ზღურბლი

Absolute Threshold

ფსიქოფიზიკაში სენსორული სტიმულის ყველაზე დაბალი ინტენსივობაა, რომელმაც შეიძლება, შეგრძნება გამოიწვიოს.

აკომოდაცია

Accommodation

ბიოლოგიაში: ბროლის სიმრუდის ნებისმიერი ან უნებლიე ცვლილება სხვადასხვა მანძილზე მოცემული საგნების გასარჩევად. ვიზუალური სიღრმის

ასოციაციური ქერქი

Association Cortex

თავის ტვინის დიდი ჰემისფეროების ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელია უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციების განხორციელებაზე.

აუდიტორიის დიზაინი

Audience Design

სოციოლინგვისტური მოდელი, რომლის თანახმადაც შეტყობინების სტილის ცვლილება დამოკიდებულია მსმენელთა აუდიტორიაზე.

ბიოლოგიური მიმდინარეობა

Biological Perspective

აერთიანებს ყველა იმ ფსიქოლოგიურ თეორიას, რომელიც ადამიანის ქცევისა და შემეცნების საფუძვლად ბიოლოგიურ პროცესებს განიხილავს.

ბიოფსიქოსოციალური მოდელი

Biopsychosocial Model

ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის მოდელი, რომლის მიხედვით, ნერვული სისტემის, იმუნური სისტემის, ქცევითი სტილის, კოგნიტური პროცესები

ბიჰევიორისტული მიდგომა

Behaviorist Perspective

ბიჰევიორისტული მიდგომებისთვის საერთოა ადამიანსა და გარემოს შორის ურთიერთქმედებაში გარემოსთვის გადამწყვეტი როლის მინიჭება.

ბლოკირება

Blocking

კლასიკური განპირობების ექსპერიმენტებში მდგომარეობა, როცა ორგანიზმი აღარ დაისწავლის ახალ სტიმულს, რომელიც უპირობო სტიმულს მოასწავლებს, რადგან ის მიეწოდება უკვე ეფექტურ სტიმულთან ერთად.

ბროკას არე

Broca’s Area

თავის ტვინის უბანი, რომლის მოტორული ნეირონებიც ჩართულია მეტყველების კონტროლში. ბროკას არე მდებარეობს მარცხენა შუბლის წილში, შუბლის მესამე ხვეულის უკანა მესამედში ტუჩების, ენის, სახისა და ხორხის მოძრაობაზე პასუხისმგებელი პირველადი მოტორული ქერქის წინ.

დასრულება

Closure

დასრულების ტენდენცია, გეშტალტფსიქოლოგიის მიერ შემოთავაზებული პერცეპტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი პრინციპი.

დიდი ტვინი

Cerebrum

თავის ტვინის უდიდესი ნაწილი. მასში თითქმის ყველა მოდალობის ინფორმაცია იყრის თავს.

თავის ტვინის ქერქი

Cerebral Cortex

თავის ტვინის ქერქი თავის ტვინის ჰემისფეროების გარეთა ზედაპირია, რომელიც ნერვული უჯრედების სხეულებ

ლოკოკინა

Cochlea

სმენის ძირითადი ორგანო, რომელიც მოთავსებულია შიდა ყურში. ენდოლიმფით სავსე სპირალურად დახვეული მილი (იხ. ნახატი).

მოტორული ქერქი

Motor Cortex

თავის ტვინის დიდი ჰემისფეროების ნაწილი, რომელიც აერთიანებს პირველად მოტორულ ქერქს, პრემოტორულ ქერქს, დამატებით მოტორულ არესა დ

მოქმედების პოტენციალი

Action Potential

ნერვული უჯრედის (ნეირონის) ან კუნთური უჯრედის მემბრანის ელექტრული პოლარიზაციის ხანმოკლე (დაახლოებით წამის 1/1000) ცვლილება.

ნათხემი

Cerebellum

თავის ტვინის ნაწილი, რომელიც შედგება ნათხემის ქერქისა და თეთრი ნივთიერებისგან.

სიკაშკაშე

Brightness

ფერის თვისებაა, რომელიც გულისხმობს სინათლის ინტენსივობას. ეს არის სინათლის განცდისეული ან სუბიექტური ინტენსივობა.

სმენის ნერვი

Auditory Nerve

თავის ტვინის ნერვების მერვე წყვილი შიგნითა ყურში განლაგებული სმენისა და წონასწორობის ორგანოებს ეკუთვნის.

სხეულის ხატი

Body Image

საკუთარი ფიზიკური გარეგნობის შესახებ მენტალური რეპრეზენტაცია, რომელიც ნაწილობრივ ეფუძნება სუბიექტურ აღქმას (თვითდაკვირვებას) დ

შეძენა

Acquisition

დასწავლის ან განპირობების პროცესის საწყისი ეტაპი, როდესაც პირველად ვლინდება ახალი პასუხი და ხდება მისი თანდათანობითი გაძლიერებ

ცენტრირება (ცენტრაცია)

Centration

ჟან პიაჟეს კოგნიტური განვითარების თეორიის თანახმად, ცენტრირება კოგნიტური განვითარების წინაოპერაციული (ოპერაციამდელი) სტადიისთვ

ცნება

Concept

მენტალური რეპრეზენტაცია, იდეა ან აზრი კონკრეტული ობიექტის, ან ობიექტთა კლასის შესახებ, ან კონკრეტული ობიექტის, ან ობიექტთა კლა

ჯგუფთაშორისი დიზაინი

Between Subject Design

კვლევის დიზაინი, რომლის თანახმადაც კვლევის მონაწილეთა სხვადასხვა ჯგუფის შედარებითი შეფასება ხდება რაიმე კონკრეტული მახასიათებლ