ჯგუფთაშორისი დიზაინი

Between Subject Design

კვლევის დიზაინი, რომლის თანახმადაც კვლევის მონაწილეთა სხვადასხვა ჯგუფის შედარებითი შეფასება ხდება რაიმე კონკრეტული მახასიათებლების ან ექსპერიმენტული პირობების მიხედვით.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Colman, A. M. (2006) Oxford Dictionary of Psychology; Oxford University Press

კატეგორია: 
ავტორები: