ძირითადი მემბრანა

Basilar Membrane

სმენის ორგანოს, ლოკოკინას არხის ძირითადი კედელი, რომელზეც განლაგებულია კორტის ორგანოს ელემენტები. მონაწილეობას იღებს ბგერის ტალღების გარდაქმნაში და, შესაბამისად,  სმენის პერიფერიული ორგანოს მნიშნელოვანი შემადგენელი ნაწილია.

 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, გვ. 127;

მეტრეველი, ლ. (2007). ფუნქციური ნეიროანატომიის საფუძვლები; თბილისი; გვ. 289 - 291;

Blumenfeld, H. (2010). Neuroanatomy through Clinical Cases; pp. 519-521;

http://psychologydictionary.org/basilar-membrane/

კატეგორია: 
ავტორები: