მსოფლიო მთავრობა

World Government

ხელისუფლების ზეეროვნული ჰიპოთეზური ორგანო, რომელიც ძალაუფლების მსოფლიო მასშტაბით ცენტრალიზებასა და ძალის გამოყენებით მონოპოლიის დაწესებას შეძლებდა. მ.მ-ის თეორეტიკოსთა აზრით, ეს ორგანო მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობა გახდებოდა და საერთაშორისო ანარქიის დაძლევას შეძლებდა. მ.მ-ის შესაქმნელად საჭირო იქნებოდა სახელმწიფოების სუვერენიტეტის გაუქმება და თანამედროვე საერთაშორისო სისტემის საფუძვლიანი გარდაქმნა. მ.მ-ის შექმნა შეიძლება ან მსოფლიო იმპერიის დამყარების, ან შიდა ანალოგიის საფუძველზე სახელმწიფოთა ფედერაციის შექმნის საშუალებით. მ.მ. საერთაშორისო სისტემის მოწყობის ტრადიციული მოდელების - ძალთა წონასწორობისა და კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემების ალტერნატივაა.

 

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: