მაღალი პოლიტიკა

ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის საკითხები, რომლებიც ეროვნული ინტერესების უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა (შედრ. დაბალი პოლიტიკა). მ.პ. გულისხმობს, რომ საგარეო კონფლიქტისა და საერთაშორისო კრიზისების პირობებში საგარეო პოლიტიკა შიდა პოლიტიკაზე მაღლა უნდა დადგეს. მ.პ. უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფოს გადარჩენასა და გრძელვადიან ეროვნულ ინტერესებს ითვალისწინებს.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: