დაბალი პოლიტიკა

ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის საკითხები, რომლებიც ეროვნული ინტერესების უმნიშვნელოვანეს პრობლემას არ წარმოადგენს. დ. პ–ის საკითხებს არა სახელმწიფოს უმაღლესი პირები, არამედ ბიუროკრატია უძღვება. ამა თუ იმ საკითხის დ. პ–ის სფეროსთვის მიკუთვნება კონკრეტული საერთაშორისო ვითარებიდან გამომდინარე ხდება.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: