პოლიტიკური სწავლების ტიპი

Political Type of Policy Learning

პოლიტიკური სწავლება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინსტრუმენტული და სოციალური სწავლებისგან იმით, რომ საჯარო პრობლემების მოგვარების ინოვაციური მიდგომები, უმეტესწილად, მიწოდებულია პოლიტიკური ზეწოლის პირობებში ამა თუ იმ პოლიტიკის აქტორის ან აქტორთა გაერთიანებების მიერ, რომლებიც აქტიურად აპროტესტებენ არსებულ სისტემებს და ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებას საკუთარი ხედვების პრაქტიკაში რეალიზაციის მიზნით. მსგავსი პოლიტიკური სწავლების მაგალითად გამოდგება შეერთებულ შტატებში ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით გარემოს დამცველი ორგანიზაციების აქტივობები, რომლებმაც საუკეთესოდ გამოიყენეს 1979 წლის 28 მარტს პენსილვანიის შტატში მდებარე სამი მილის კუნძულის სახელით ცნობილ ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი მცირე რაოდენობით რადიოაქტიური აირისა და იოდის გაჟონვა ბირთვული ენერგიის საწინააღმდეგო კამპანიის გასაშლელად და საზოგადოებრივი ცნობიერების შესაცვლელად. გასათვალისწინებელია, რომ გარემოსდამცველების მიერ წამოწყებულ კამპანიასა და ატომური ენერგიის მიმართ საზოგადოებრივი ცნობიერების შეცვლას შედეგად მოჰყვა ატომური ენერგიის წარმოებაში ახალი რეგულაციების დანერგვა და ასევე ახალი ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესის შეჩერება.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: