მერიტოკრატია

Meritocracy

მ. იანგის მიერ 1958 წელს (The Rise of Meritocracy) გამოყენებული ტერმინი, რომელიც ფართოდ დამკვიდრდა და გამოიყენა ჭკვიანი და ენერგიული მმართველი კლასის აღსანიშნავად. დღევანდელ დღეს, მერიტოკრატია მთავრობის ან განათლების ელიტურ სისტემას ეწოდება. მეორე მნიშვნელობით, ეს არის ბიუროკრატია, სადაც წევრები მათი დამსახურების მიხედვით მიიწევენ წინ, განსხავებით ისეთი სისტემისაგან, რომელშიც რასა, ღირებულებათა სისტემა, გენდერი, ეროვნული წარმომავლობა და/ან პოლიტიკური გავლენაა მთავარი ფაქტორი კარიერული წარმატების მისაღწევად. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: