მედიქეარი (ჯანმრთელობის დაზღვეევა ასაკოვანი პირებისთვის)

Medicare

შეერთებულ შტატებში სოციალური უსაფრთხოების აქტის 1965 წლის შესწორების შედეგად ავტორიზებული ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა ასაკოვანი და შრომის უნარს მოკლებული ადამიანებისათვის. მედიქეარის ორი ნაწილი-საავამდყოფოს დაზღვევა და სამედიცინო დაზღვევა-იცავს 65 წელს ზემოთ მყოფ ადამიანებს ჯანმრთელობის დაზღვევის მაღალი საფასურისაგან. 65 წელს ქვემოთ მყოფ ადამიანებსაც შეუძლიათ, მიიღონ მედიქეარი თუ ისინი სოციალური უსაფრთხოების პენსიას იღებენ ბოლო 24 თვის განმავლობაში (მათ რიცხვში შედის, ასევე მოზრდილები, რომლებიც ბავშობიდან მუშაობის უნარის არქონის გამო, იღებენ დახმარებას). დაზღვეული მოხელეები და მათი მზრუნველობის ქვეშ მყოფნი, რომლებიც დიალიზს და/ან თირკმლის ტრანსპლანტს საჭიროებენ თირკმლის სამუდამო დაზიანების გამო, ასევე მედიქეარის დაცვის ქვეშ იმყოფებიან.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: