მენეჯერების კონტროლი

Management Control

მართვის ასპექტი, რომელიც არსებულ და სასურველ სამუშაოს შესრულების ხარიხსის შედარებას ახდენს არასტანდარტული სამუშაო მაჩვნებლების შესწორების მიზნით. მართვის ყველა დონის ორგანული ნაწილია კონტროლი, რომელიც უკუკავშირის პროცესია და იდეალურ შემთხვევაში მხოლოდ გაუთვალისწინებელ მოვლენებს უნდა აღწერდეს. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: