1946 წლის ლობირების აქტი

Lobbying Act of 1946

1946 წლის შეერთებული შტატების ფედერალური რეგულაცია, რომელიც შუამდგომლობს ან ლობირებისათვის განკუთვნილ შესაწირის მიმღებ პირს ავალდებულებს, აღრიცხვა აწარმოოს, განცხადებები და შემოსავლები შეერთებული შტატების წარმომადგნელეთა პალატის კლერკს წარუდგინოს და რეგისტირება გაიაროს აშშ-ს სენატის სამდივნოს კლერკთან. მიღებული ინფორმაცია პერიოდულად ქვეყნდება კონგრესის ჩანაწერებში. ამ პროცედურის მიზანია ლობირებების გამჭვრივალეობის უზრუნველყოფა და პიროვნებისათვის ლობირების უფლების შეზღუდვა. ლობირების აქტის კონსიტუციურობა შეერთებულ შტატებში ჰარისის 1954 წლის აქტითაც დამტკიცდა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: