უხილავი მთავრობა

Invisible Government

ამ ტერმინში იგულისხმება: 1. საჯარო ან კერძო ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც საიდუმლო, უსაფუძვლო და ვალდებულების არმქონე ძალაუფლებას ფლობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო ხშირად მოხსენიებულია, როგორც უხილავი მთავრობა. 2. პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელების პირობებში უხილავი ძალაუფლების სახით განიხილება ის ადამიანი, ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენელის უკან მდგომი ძალაუფლების მქონეა. ისტორიულად, ასეთი უხილავი ძალაუფლების მქონეთა კატეგორიაში მოიაზრება კარდინალ რიშელიეს მმართველობაც.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press

ავტორები: