არშემდგარი სახელმწიფო

Failed State

ფორმალურად დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც წესრიგის, კანონიერებისა და მოსახლეობის ძირითადი საჭიროებების უზრუნველყოფის არარსებობით ხასიათდება. ა. ს–ების უმრავლესობა მეორე მსოფლიო და ცივი ომის შემდეგ წარმოიქმნა, ძირითადად აფრიკის კონტინენტზე, ავღანეთში და ა. შ. ა. ს–ებს აგრეთვე ახასიათებს კომუნალური კონფლიქტი, ძალმომრეობა ეთნიკური ნაციონალიზმის ნიადაგზე, მილიტარიზმი და რეგიონული დაპირისპირება. ტერმინი ერთ–ერთმა პირველმა გამოიყენა რობერტ კაპლანმა. ა. ს.–ებს სხვაგვარად კვაზისახელმწიფოებსაც უწოდებენ.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: