საგანგებო სიტუაციების მართვა

Emergency management

ბუნებრივი (როგორიცაა წყალდიდობა და ტორნადო) ან ადამიანური (ტერორიზმი) კატასტროფების თანმდევი ზიანის შემცირების ან პრევენციის მიზნით გაწეული სამუშაოები. 2001 წლის შემდეგ, საგანგებო სიტუაციების მართვაზე ყურადღება გამახვილდა ტერორიზმთან ბრძოლის წინააღმეგ საჭიროების ასპექტშიც.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: