გადაწყვეტილების ხე /ალტერნატივების ხე

Decision Tree

გადაწყვეტილების ხე, რომელიც ასევე ხშირად მოიხსენიება როგორც ალტერნატივების ხე, გადაწყვეტილების სხვადასხვა ალტერნატივის გამომსახველი გრაფიკული მეთოდია, რომლითაც გადაწყვეტილების მიმღებთათვის სხვადასხვა რისკი, ინფორმაციული საჭიროებები და ქმედების სახეები ვიზუალურაადაა ხელმისაწვდომი.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: