კროსკულტურული კვლევა

Cross-Cultural Research

იგივეა რაც კროსკულტურული ანალიზი ან კიდევ შედარებითი სოციალურ–მეცნიერული კვლევა. სოციალურ–კულტურულ კვლევაში გაანალიზებულია განსხვავებული კულტურისა და, შესაბამისად, საზოგადოების სტრუქტურები და ასევე სოციოლოგიური კვლევის მონაცემები. ეს მონაცემები შეიძლება იყოს პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური ხასიათის. მსგავსი კვლევით დაკავებულია სოციოლოგიის ერთ–ერთი დარგი, რომელსაც შედარებითი სოციოლოგია ეწოდება.

კატეგორია: 
ავტორები: