ბიუროკრატიული დისფუნქციები

Bureaucratic Dysfunctions

ბიუროკრატიული სტრუქტურის პათოლოგიური ელემენტები, რომლებიც, უმეტეს შემთხვევაში, მას არაეფექტურს ხდიან; საჯარო მოხელეებს ზეწოლა აიძულებს წესებისადმი დამორჩილებას. ეს მიზანია და არა საშუალება. არსებობს ბიუროკრატიული დისფუნქციის არაერთი ფორმა, რომელიც მაქსიმალურად აკნინებს ბიუროკრატიის მუშაობას და თანადროულად ხელს უწყობს ბიუროკრატიის მიმართ საკმაოდ სტერეოტიპული ნეგატიური აღქმების ფორმირებას. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: