ქსენოფობია

Xenophobia

მტრობის გაძლიერებული განცდა ან შიში უცხოთა თუ სხვა ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანთა მიმართ, რაც ხშირად ვლინდება არა მარტო ამგვარ ჯგუფთა მიუღებლობაში, არამედ ყოველგვარი უცხოს – ენის, ცხოვრების წესის, აზროვნების სტილისა და ა.შ. – მიუღებლობაშიც.

კატეგორია: 
ავტორები: