თეთრსაყელოიანები

White Collar

ტერმინი გამოიეყენება საინჟინრო–ტექნიკური პერსონალის, კანცელარიების, ბანკებისა და ამ ტიპის სხვა დაწესებულებების მოსამსახურეთა აღსანიშნავად (თუმცა, მას ზოგჯერ უფრო ფართო მნიშვნელობითაც ხმარობენ და მოიაზრებენ მომსახურე პერსონალს, რომელიც ფიზიკურად არ შრომობს). ამ ტერმინში გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი სოციალურ სტრუქტურაში იკავებს ადგილს მუშათა კლასსა და ძველი საშუალო კლასის ტრადიციული პროფესიების მუშაკთა შორის.

კატეგორია: 
ავტორები: