კეთილდღეობის საზოგადოება

Welfare State

ტერმინი გამოიყენება ინდუსტრიულად განვითარებული საზოგადოებების აღსანიშნავად, სადაც მოსახლეობის მეტი ნაწილი ეკონომიკურად და სოციალურად უზრუნველყოფილია (დაახ. 1960 წლიდან), რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ საზოგადოებაში ინდივიდებს არა მარტო ხელი მიუწვდებათ საქონლის მოხმარებაზე, არამედ შეუძლიათ დანაზოგის გადანახვაც, სახლის ყიდვა, მოხუცებულობის დაზღვევა და ა.შ. კ. ს–ს სიუხვის საზოგადოებას, ზოგჯერ სიჭარბის საზოგადოებასაც უწოდებენ (გოლბრაიტი, 1958).

კატეგორია: 
ავტორები: