ტოტალური ომი

Total War

ომის გადაზრდა „აბსოლუტურ“ სტადიაში, როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს არა არმიები, არამედ ხალხები (ერები) აწარმოებენ. ტ.ო. შესაძლებელი გახდა ნაციონალიზმის აღზევების შედეგად და „დემოგრაფიული აფეთქების“ გამო მოსახლეობის ზრდის შედეგად. ტ. ო-ის წარმოშობაზე გავლენა იქონია სამრეწველო რევოლუციამ. ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ეკონომიკის სამხედრო საჭიროებებისთვის მაქსიმალური დაქვემდებარება როგორც ომიანობის, ასევე მშვიდობიანობის დროსაც, რამაც სამხედრო-სამრწველო კომპლექსის წარმოშობას შეუწყო ხელი.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: