ტექნოკრატიზმი

Technocratism

1. ტექნოკრატიული მმართველობის პოსტულატთა პრაქტიკულად მარეალიზებელი პოლიტიკური რეჟიმი; 2. თეორიული კონცეფცია (ან იდეოლოგია), რომელიც საზოგადოების ცხოვრებაში წამყვან როლს ანიჭებს ტექნიკას, ტექნიკურ სპეციალისტებს და მიიჩნევს მათ თანამედროვე მრეწველობის საფუძვლად.

კატეგორია: 
ავტორები: