ტექნოკრატია

Technocracy

მართვის უმაღლეს ფუნქციონერთა შემადგენლობაში მყოფ ტექნიკურ სპეციალისტთა ფენა.

კატეგორია: 
ავტორები: