საბაჟო კავშირი

Tariff Union/Customs Unions

სახელმწიფოთაშორისი ინტეგრაციის ერთ-ერთი საფეხური, რომელიც ინტეგრაციაში ჩართულ სახელმწიფოთა შორის ტარიფების გაუქმებასა და დანარჩენი მსოფლიოს მიმართ საერთო ტარიფების შემოღებას ითვალისწინებს. საბაჟო კავშირის შემოღება ეტაპობრივად ხდება, რასაც ჰარმონიზაცია ეწოდება. საბაჟო კავშირის მაგალითია 1958 წლის რომის ხელშეკრულება, რომელთაც ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობა შეიქმნა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: