უსაფრთხოების თანამეგობრობა

Security Concord

უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ერთ–ერთი ფორმა, რომელიც შეიძლება ინტეგრაციის საფუძველი გახდეს. ამ ცნების ავტორის კარლ დოიჩის აზრით, უ. თ–ის შექმნისათვის აუცილებელია მონაწილე სახელმწიფოთა ელიტებს სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელების განწყობა ჰქონდეთ. უ. თ–ის მონაწილეები უარს ამბობენ ერთმანეთის წინააღმდეგ სამხედრო ძალადობაზე ან ამგვარი ძალადობისათვის მზადებაზე. ამგვარი თანამეგობრობის მაგალითია შეერთებული შტატებისა და კანადის თანაარსებობა. ერთმანეთისგან განასხვავებენ უსაფრთხოების პლურალისტულსა და შერწყმულ თანამეგრობრობას. მათ შორის ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი საერთო ინსტიტუტების არსებობა ან არარსებობაა. პლურალისტური თანამეგობრობის შექმნა უფრო იოლია, რადგან ეს სამი წინაპირობის არსებობას მოითხოვს: 1) ფასეულობათა თავსებადობის; 2) ერთმანეთის საჭიროებათა გათვალისწინების; და 3) პოლიტიკურ ელიტათა ქცევისა და მიზნების პროგნოზირების.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: