შერჩევითი ერთობლიობა

Sampling Frame

ინდივიდებისა თუ შემთხვევების წილი, რომელიც ამოღებულია დიდი ჯგუფიდან. სოციოლოგიაში შ.ე-ს უწოდებენ გენერალური ერთობლიობის ანუ საკვლევი პოპულაციის იმ ნაწილს (ჯგუფს), რომელიც მონაწილეობს გამოკვლევაში და მიიჩნევა მთლიანი პოპულაციის თავისებურებათა ამსახველად.

კატეგორია: 
ავტორები: