შერჩევა

Sampling

პოპულაციის ნაწილის შედგენა გარკვეული მიზნებითა და პროცედურების გამოყენებით. ტერმინი ხშირად გამოიყენება განმსზღვრელი სიტყვებით, შესასწავლი სეგმენტის ან შერჩევის პროცედურის სახეობის დასაზუსტებლად. თუკი შ. განმსაზღვრელი სიტყვების გარეშე გამოიყენება, ჩვეულებრივ, გულსხმობენ შემთხვევით შ-ს ანუ შ-ს, როცა პოპულაციაში ობიექტები ერთნაირი ალბათობით შეიძლება იყოს არჩეული.

კატეგორია: 
ავტორები: