რასა

Race

საკმაოდ ბუნდოვანი ტერმინი, დაკავშირებული წარმოდგენებთან კაცობრიობის ისეთ ჯგუფებად დანაწევრების შესახებ, რომლებიც განსხვავდებიან მათ წარმომადგენელთა შთამომავლობითი ფიზიკური მახასიათებლებით. ასეთი აზრით, რ-ის კატეგორია წარმოდგენილია ევოლუციისა და ბუნებრივი შერჩევის პროცესების შესატყვის არგუმენტად, როცა ხალხთა ერთი კატეგორია უფრო განვითარებულად არის წარმოდგენილი, ვიდრე მეორე. მსგავსი წარმოდგენები შემდგომ იმის მტკიცებაში გადაიზარდა, რომ ბიოლოგიურ განსხვავებებს თან ახლავს სხვა, ასევე თანდაყოლილი განსხვავებები ინტელექტისა და ქცევის მოდელების დონეზე. რასობრივი თეორია დღეს ნაკლებად პოპულარულია. სოციოლოგიას აინტერესებს ამ კონცეფციის გამოყენების თავისებურებები ერთი ჯგუფის მიერ მეორის შესავიწრებლად, მაგ., როგორც ნაცისტების მიერ ებრაელების შევიწროებისას; როგორც სამხრეთ აფრიკაში აპართეიდის სისტემის ხელშემწყობი და ა.შ.

კატეგორია: 
ავტორები: