საზოგადოებრივი ინტერესი

Public Interest

უნივერსალური იარლიყი, რომელსაც ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორი იყენებს საკუთარი პოლიტიკისა და პროგრამების ადვოკატირებისას. განა რომელი ლობისტი, კანონმდებელი ან აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი შეძლებს პროგრამების ინიცირებისას იმის გაცხადებას, რომ ახალი შეთავაზებები საზოგადოებრივი ინტერესების საწინააღმდეგოა. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: