პუბლიკა

Public

საუბრისა თუ გამონათქვამების, ასევე სიგნალების მიმღებ ადამიანთა ერთობლიობა (მსმენელები, თანამხილველები, მკითხველები). სოციოლოგიაში პ. შეიძლება ნიშნავდეს ფორმალურად არაორგანიზებულ ჯგუფს, რომლის წევრებს საერთო ინტერესები აქვთ. სოციოლოგიაში ერთმანეთისაგან განასხვავებენ მასას, ბრბოსა და პ-ს. ადამიანთა ამგვარ გაერთიანებას იკვლევდნენ ფრანგი სოციოლოგები - ლებონი და ტარდი.

კატეგორია: 
ავტორები: