პრევენციული ომი

Preventive War

სამხედრო ძალის დროებითი უპირატესობის წარმატებით გამოყენების მიზნით განზრახ დაწყებული ომი. პ. ო-ის დაწყების მთავარი მოტივია დასწრება, რათა უპირატესობა მოწინააღმდეგემ არ ჩაიგდოს ხელში. პ. ო. „შეტევის კულტის“ დოქტრინას ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც, სამხედრო მოქმედებებში გამარჯვების მეტი შანსი შემტევ მხარეს აქვს. გარდა ამისა, პ. ო. ეყრდნობა ვარაუდს, რომ ომი გარდაუვალია.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: