პრევენციული დიპლომატია

Preventive Diplomacy

დიპლომატიური ქმედება, რომელიც წინასწარ ხორციელდება მოსალოდნელი კრიზისის თავიდან აცილების ანდა შეზღუდვის მიზნით. პ. დ-ის მაგალითია კოლექტიური უსაფრთხოება, სამშვიდობო ოპერაცია, ჰუმანიტარული ინტერვენცია, კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა და მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებები.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: