პოლიტიკის ინიცირება

Policy Initiation

პოლიტიკის ინიცირება, საჯარო პოლიტიკის პრობლემური საკითხის წამოყენება და მისი გადაწყვეტის აუცილებლობაზე მსჯელობა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: