ფრატრია

Phratry

ფრატრია [ბერძ. phratria] – პირველყოფილ-თემურ საზოგადოებაში და ძველ ქვეყნებში (კერძოდ, საბერძნეთში): ერთი პირვანდელი გვარისაგან წარმოშობილი რამდენიმე გვარის გაერთიანება ტომის ფარგლებში.

კატეგორია: 
ავტორები: