მათემატიკური ლოდინი (შემთხვევითი სიდიდის საშუალო მნიშვნელობა, პოპულაციის საშუალო)

Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/dictionary.css.ge/public_html/includes/file.phar.inc).
  • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1387 of /var/www/dictionary.css.ge/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /var/www/dictionary.css.ge/public_html/includes/common.inc).
Mathematical Expectation, Mean

შემთხვევითი სიდიდის რიცხვითი მახასიათებელი, რომლის „გარშემო“ ჯგუფდება ამ შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობანი. მათემატიკურ ლოდინს, აგრეთვე შემთხვევითი სიდიდის საშუალო მნიშვნელობასაც უწოდებენ. X შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი აღინიშნება EX-ით (E პირველი ასოა ინგლისური სიტყვისა Expectation - ლოდინი, მოსალოდნელობა).

დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდის (ამ სიდიდის მნიშვნელობათა სიმრავლე სასრული ან თვლადია) მათემატიკური ლოდინი ტოლია შემთხვევითი სიდიდის ყველა შესაძლო მნიშვნელობების შესაბამის ალბათობებზე ნამრავლთა ჯამისა EX=i=1nx1p1, სადაც x1,x2,...,xn მნიშვნელობებია, p1,p2,...,pn  ალბათობები.

იმისათვის, რომ გასაგები იყოს მათემატიკური ლოდინის შინაარსი, დავუშვათ, რომ ჩატარდა n დაკვირვება (ცდა) X შემთხვევით სიდიდეზე და მიიღეს n1- ჯერ მნიშვნელობა  x1,n2- ჯერ - მნიშვნელობა x2,...,nk- ჯერ - მნიშვნელობა xk. ამრიგად, n1+n2+...+nk=n, მაშინ შემთხვევითი სიდიდის მიერ მიღებულიმ ნიშვნელობების საშუალო არითმეტიკული x¯ გამოითვლება ფორმულით: 

x=x1n1+x2n2+···+xknkn=x1n1n+x2n2n+···+xknkn.

შევნიშნოთ, რომ n1n არის x1-ის ფარდობითი სიხშირე, n2n არის x2-ის ფარდობითი სიხშირე და ა.შ. დავუშვათ, რომ დაკვირვებათა რაოდენობა საკმარისად დიდია, მაშინ ფარდობითი სიხშირეები ახლოსაა შესაბამის ალბათობებთან n1np1, n2np2,..., nknpk.

მივიღებთ, x=x1p1+x2px+...xnpk=EX.

მიღებული შედეგის ალბათური შინაარსი შემდეგში მდგომარეობს: შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი დაახლოებით უდრის ამ შემთხვევითი სიდიდის დაკვირვებული მნიშვნელობების არითმეტიკულ საშუალოს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: