ქეთევან მანჯგალაძე

ქეთევან მანჯგალაძე - ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, მუშაობდა კიბერნეტიკის ინსტიტუტში (1966-1968), გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუთში (1968-1973), ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტთში (1973-1983), რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტში (1983-1989), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ლაბორატორიაში (1989 -2005).2005 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი, შვიდი წიგნის ავტორი.